PENGAKUAN IMAN RASULI

 

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita Yang dikandung daripada Roh Kudus,

Lahir dari anak dara Maria Yang menderita Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan,

mati dan dikuburkan, Turun kedalam kerajaan maut.

Pada hari yang ketiga bangkit pula

Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa,

Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,

Persekutuan orang Kudus Pengampunan dosa

Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin